background

Natuurmonument Malpaís de La Arena

De set van vulkanen en lava van de arena zijn een geomorfologisch geheel gedefinieerd door wetenschappelijke, geologische, en geomorfologische interesses, door de hoge waarde en het esthetisch karakter van het element van het landschap. Haar flora voorziet belangrijke hulpbronnen met goede populaties van de zeldzame Caralluma burchardii beschermd door regionale regelgevingen. De lava’s en de minder bewoonde berghellingen van de crater zijn vanwege de vegetatie een uitstekend bewijs voor een ecologisch leefgebied met kenmerkende soorten van ongewervelde dieren.

Fuerteventura

View Photos

View Map