background

Tostón tornet

Tornet Nuestra Señora del Pilar y San Miguel. Motsvarar typen “ostliknande”, uppkallad efter sin runda form och vars främsta uppgift var att skydda de små stränderna från piratattacker som var mycket vanliga på den tiden. För att göra detta, hade det en enkel artilleri grupp. Byggnaden som gjordes med sten från ett stenbrott nära eremitboningen El Cotillo, är från mitten av sextonhundratalet och förklarad som kulturhistoriskt monument sedan 1949.Fuerteventura

Rico Roque, El Cotillo.

View Photos

View Map