background

Plats av vetenskapligt intresse Playa del Matorral (S.I.C.)

S.I.C. representerar på ett bra sätt den salta livsmiljön, trots att platsen har förfallit de senaste åren, ger dess floristiska rikedom och dess potentiella värde som landföringsområde för sjöfåglar ett stort vetenskapligt värde. Trots sin ringa storlek har detta utrymme en vetenskaplig betydelse eftersom att det ligger i en livsmiljö som är på tillbakagång i hela skärgården.

Fuerteventura

View Photos

View Map